Miljö

Vi lägger stor vikt vid att miljön ska förbättras, såväl innanför som utanför företagets väggar. Nedan följer information om vad vi gör för att inte lämna avtryck av fel sort på vår värld.

Alla våra leverantörer har skrivit på Textilimportörernas så kallade ”Guide to buying terms for the chemical of textile products” som reglerar och förbjuder bland annat tungmetaller och klorämnen i kläderna. Vi har också skapat en standard för vikt, färgäkthet och eldfängdhet med mera, som alla våra leverantörer måste följa. På så vis ser vi till att våra fabriker såväl som våra produkter lämnar så få onyttiga spår som möjligt efter sig.

En annan viktig del av vårt miljöarbete går ut på att se till att de anställda trivs hos våra leverantörer. Vi är noga med att inga barnarbetare används i framställandet av våra produkter. Samtliga leverantörer har skrivit på och garanterar att de följer barnkonventionen i det här avseendet. 


Till sist något kort om hur vi, kontorspersonalen och lagerpersonalen, bidrar till miljöarbetet: I möjligaste mån sorterar vi papper som ska gå till återvinning. Vi är också anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar, vilket vi betalar en årlig avgift för att även emballage ska tas om hand och återvinnas. Läs mer om FTI här. Förutom det hjälps vi åt att hålla humöret på topp här i lokalerna; ett miljöarbete som gör att vi arbetar mer effektivt och helt enkelt har roligare på jobbet.

Vi vill att våra kunder ska kunna bära våra produkter med högt huvud. Det blir lättare när man vet att det inte bara är våra kläder som är snygga och fräscha, utan att även Textilgrossisten Hefa AB har så att säga rent mjöl i påsen.