Miljöansvar

Vi strävar efter att minimera den negativa påverkan vår verksamhet har på miljön genom att väga in miljöaspekten i alla våra beslut, stora som små. För att värna om vår planet på ett hållbart sätt är varje beslut betydelsefullt.

 Här följer en översikt över några viktiga aktiviteter vi gör:

 

  • Ökar andelen av ekologiska och återvunna material samt material från hållbara processer. Vi är mycket stolta över vårt varumärke Cottover, en hel kollektion med miljömärkta kläder!
  • Ett progressivt kemikaliearbete för att reducera och byta ut kemikalier till bättre alternativ. Samtliga leverantörer måste följa de krav som framgår av New Wave Groups kemikalielista. Listan utgår från lagar som EUs kemikalielagstiftning REACH och olika branschrekommendationer.
  • Vi är anslutna till FTI, Förpacknings & Tidnings Insamlingen, som är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Därmed betalar vi en årlig avgift för att även emballage ska tas om hand och återvinnas. Läs mer om FTI här: http://www.ftiab.se/85.html/ 
  • Sortering och återvinning av avfall från lager och kontor.
  • Strävar efter samlasning med våra systebolag så att containrar alltid är optimalt fyllda under transporten. 
  • Kräver att rederierna vi samarbetar med arbetar för bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. 
  • Nollvision på flygtransporter då flyg är det transportslag som genererar mest utsläpp av växthusgaser.
  • Minska tjänsteresandet med hjälp av nya tekniker för att hålla möten.