Corporate Social Responsibility

På Tg-h lägger vi stor vikt vid hållbarhet i våra processer och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö. Självklart hoppas vi att du är nöjd med dina inköpta produkter men också med oss som företag.

Som en del i New Wave Group-koncernen bedriver vi ett hållbarhetsarbete mot en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
Ta del av vår Hållbarhetsredovisning för 2020 nedan. För mer information, besök gärna www.nwg.se

Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet.  Därför arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Du kan läsa mer om hur vi på koncernnivå arbetar med CSR och hållbarhet i informationsfoldern nedan. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden. Du hittar även mer information på moderbolagets hemsida www.nwg.se.